Twee buren wilden gezamenlijk de achterkant van hun percelen opwaarderen met een geschakelde garage en kleine aanbouw. In ogenschouw houdende, dat het ontwerp wel zou moeten passen in de omgeving.