Dakkapel

Ter legaliseren voor de wet, is er met terugwerkende kracht gezorgd voor de benodigde vergunning van deze dakkapel.